Septentrio:  Valo intranet

Septentrio | Satellite positioning for industrial applications

Septentrio is gespecialiseerd in het ontwerpen en ontwikkelen van uiterst accurate GPS/GNSS systemen. Deze systemen kunnen in allerlei toepassingen gebruikt worden maar het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld is het gebruik binnen het ESA (European Space Agency). Ondertussen is Septentrio actief over de hele wereld. 

Valo Intranet

Binnen Septentrio was er geen eenduidige locatie voor gepubliceerde & geverifieerde informatie. Dit is uitgemond in verspreide & dubbele informatie. Met de introductie van een Valo intranet is deze plaats er wel gekomen. In verschillende workshops zijn er de nodige afspraken gemaakt rond dit intranet en het bijhorende publicatieproces zodat informatie gemakkelijk de weg kon vinden naar dit intranet. 

Door gebruik te maken van de intranet-in-a-box tool Valo was het mogelijk om op een snelle manier zo’n intranet & structuur op te bouwen. De extra geïnstalleerde add-on Valo Teamwork geeft de mogelijkheid om collaboratie omgevingen aan te vragen & deze automatisch te laten aanmaken. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat de werknemers van Septentrio op een snelle en efficiënte manier kunnen starten met samenwerken. Deze add-on bevat ook een overzicht van alle collaboratiewerkruimten waar jijzelf aan deelneemt. 

Trainingen

Om al deze nieuwigheden snel en efficient te introduceren is er een trainingsplan opgemaakt. Door webinars & klassikale opleidingen heeft iedereen binnen Septentrio de kans gehad om deze nieuwe tool zich snel eigen te maken.